Trvalé líčení

Doba trvání rekvalifikačního kurzu:

1 měsíc pro zdravotnické pracovníky, 13 týdnů pro kosmetičky

Absolvent rekvalifikačního kurzu:

umí pracovat s barevnými pigmenty, zná techniku míchání barev, použití anestetik, umí provádět dekorativní výkony na zdravé lidské kůži, získá odborné znalosti dané problematiky

Termíny zahájení:

Individuální, dle dohody, minimální počet účastníků: 1

Kurzovné:

  • 29 500,- Kč pro kosmetičky
  • 21 900,- Kč pro zdravotníky

Po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu získá absolvent:

Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností s akreditací MŠMT ČR, která ho opravňuje vykonávat povolání, při kterém dochází k porušení integrity lidské kůže.