Masér pro sportovní a rekondiční masáže

Doba trvání rekvalifikačního kurzu:

4 týdny

Absolvent rekvalifikačního kurzu získá znalosti z oborů:

anatomie, hygiena, psychologie, atd., zná základní masérské hmaty a postupy celkové masáže těla při poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží prováděné na zdravých jedincích.
V ceně rekvalifikačního kurzu je zahrnuta praktická i teoretická část výuky, včetně závěrečných zkoušek, materiál potřebný k praktické výuce, učební skripta.

Kurzovné:

  • 6 500,- Kč pro absolventy SŠ
  • 7 500,-Kč pro absolventy ZŠ

Po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu získá absolvent:

Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností s akreditací MŠMT ČR,které ho opravńuje vykonávat profesi maséra s působností mimo oblast zdravotnictví.

Termíny konání rekvalifikačního kurzu

22.4.-28.6.2013